Przełożenie wielkich pni tętniczych – TGA

Opis wady

Przełożenie wielkich pni tętniczych jest ciężką wadą serca, w której duże naczynia odchodzące od serca (aorta i tętnica płucna) nie są połączone z prawidłowymi komorami:

  • Aorta odchodzi od prawej komory zamiast od lewej,
  • Pień tętnicy płucnej odchodzi z lewej komory zamiast prawej
  • W niektórych przypadkach towarzyszą wady odejścia tętnic wieńcowych
Objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem jest uogólniona sinica. W przypadku, gdy istnieje drożny przewód tętniczy, sinica może być mniej nasilona na korpusie dziecka i kończynach dolnych, niż na głowie i kończynach górnych.

Leczenie Chirurgiczne

W Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii dziecko zostaje zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego po spotkaniu, w którym biorą udział kardiochirurdzy, kardiolodzy oraz anestezjolodzy, na podstawie przeprowadzonych badań obrazowych.

Celem operacji chirurgicznej jest przewrócenie prawidłowej anatomii serca. Wykonuje się operacje metodą Jatene’a czyli switch naczyniowy. Aorta wraz z naczyniami wieńcowymi i pień tętnicy płucnej są przeszczepione na ich prawidłowe miejsce.

Wyniki leczenia

Pomimo ciężkości wady wyniki pooperacyjne są bardzo dobre. Większość dzieci powraca dość szybko do pełnej sprawności. Dziecko wymaga dalszej kontroli kardiologicznej oraz wykonywania okresowych badań echokardiograficznych. Czasami mogą być potrzebne kolejne operacje na celu poszerzenia głównych naczyń.

Przełożenie wielkich pni tętniczych - TGA
Przełożenie dużych naczyń - TGA
Przełożenie dużych tętnic- TGA
Przełożenie wielkich naczyń- TGA

Kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Telefony na oddział intensywnej terapii:
+48 12 658-20-11 wew. 1224 lub 1253 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – III Piętro, Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 1635 (dyżurka lekarska) – III Piętro Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 2040 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – II Piętro Budynek B

Potrzebujesz szczegółowej informacji na temat leczonych w naszej klinice wad serca ?