Przetrwały przewód tętnicy Botalla – PDA

Opis wady

Przetrwały przewód tętniczy (PDA) jest pozostałością krążenia płodowego. Łączy pień płucny z aortą, powodując ograniczenie napływu krwi do nieaktywnych wentylacyjnie w okresie płodowym płuc. Po urodzeniu wraz z rozpoczęciem oddychania wzrasta stężenie parcjalne tlenu we krwi i rozpoczyna się proces zamykania przewodu tętniczego, który dokonuje się zwykle w ciągu pierwszych dni życia noworodka.

Objawy

Przetrwaniu przewodu tętniczego sprzyja niska urodzeniowa masa ciała oraz występowanie zespołu zaburzeń oddychania noworodków. Większość dzieci nie prezentuje żadnych dolegliwości. Zdarzają się jednak chorzy z istotną niewydolnością krążenia. Nieleczony przewód tętniczy może skutkować zespołem Eisenmengera w wieku dorosłym.

Leczenie Chirurgiczne

Przewód tętniczy zostaje zamknięty za pomocą szwów lub klipsów tytanowych z dostępu bocznego (torakotomia boczna lewostronna).

Wyniki leczenia

Po leczeniu chirurgicznym dzieci szybko wracają do pełnej sprawności. Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest dalsza kontrola kardiologiczna z okresowymi badaniami echokardiograficznymi.

patent ductus arteriosus

Kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Telefony na oddział intensywnej terapii:
+48 12 658-20-11 wew. 1224 lub 1253 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – III Piętro, Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 1635 (dyżurka lekarska) – III Piętro Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 2040 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – II Piętro Budynek B

Potrzebujesz szczegółowej informacji na temat leczonych w naszej klinice wad serca ?