Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej – ASD

Opis wady

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jest nieprawidłowym połączeniem -otworem- między lewym a prawym przedsionkiem skutkującym przeciekiem krwi na poziomie przedsionków.

Objawy

Najczęściej obserwowanymi dolegliwościami są: osłabienie, nadmierna męczliwość oraz duszność wysiłkowa.

Osłuchowo ubytek przegrody międzyprzedsionkowej wiąże się z rozdwojeniem II tonu serca. Szmer nad sercem najczęściej pojawia się późno. Bywa, że wysłuchiwany jest dopiero w czasie rutynowych badań dzieci w wieku szkolnym.

W razie podejrzenia wady konieczne jest wykonanie badania echokardiograficznego w celu potwierdzenia diagnozy.

Leczenie Chirurgiczne

Dziecko zostaje zakwalifikowane do leczenia operacyjnego podczas posiedzenia Heart Team’u, złożonego z kardiologów, kardiochirurgów i anestezjologów, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań obrazowych.

W zależności od wielkości i lokalizacji ubytku, chirurg zamyka ubytek za pomocą szwów lub łaty. Bezpośrednio po zabiegu z bloku operacyjnego dziecko trafia na oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, gdzie przebywa kilka dni. Jeśli stan małego pacjenta jest zadowalający, zostaje przekazany na oddział, gdzie może przebywać z rodzicami. Łączny czas hospitalizacji wynosi około 7 dni.

Wyniki leczenia

Po leczeniu chirurgicznym dzieci szybko wracają do pełnej sprawności. Wymagane są dalsze kontrole kardiologiczne z okresowo wykonywanymi badaniami echokardiograficznymi.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej - ASD

Kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Telefony na oddział intensywnej terapii:
+48 12 658-20-11 wew. 1224 lub 1253 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – III Piętro, Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 1635 (dyżurka lekarska) – III Piętro Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 2040 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – II Piętro Budynek B

Potrzebujesz szczegółowej informacji na temat leczonych w naszej klinice wad serca ?