Wyniki leczenia i osiągnięcia

Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej co roku wykonywane są setki operacji na otwartym sercu i w krążeniu pozaustrojowym. Nasz doświadczony zespół prowadzi pacjentów z najbardziej złożonymi wadami serca z całego kraju osiągając bardzo dobre wyniki.

W zakres wykonanych operacji wchodzą operacje w krążeniu pozaustrojowym, bez krążenia oraz zabiegi hybrydowe we współpracy z kardiologami interwencyjnymi naszego ośrodka.

Z 400 zabiegów wykonanych rocznie, 350 jest przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym. Ponad 40 % operacji jest wykonywanych u noworodków, co niewątpliwie nas stawia na pierwszym miejscu leczenia wad wrodzonych serca w okresie noworodkowym w Polsce.

W latach 2012-2016 dysponując zespołem 4 chirurgów wykonaliśmy w naszej klinice 142 operacji Norwooda. Jest to, według naszej wiedzy, najwyższa liczba operacji wśród europejskich ośrodków wykonujących tego typu operacje. Łączna liczba operacji wykonanych na sercach jednokomorowych w tym okresie sięga ponad 350 zabiegów. Możemy więc pochwalić się prawdopodobnie największym doświadczeniem w leczeniu serc jednokomorowych w kraju i w Europie.

Dodatkowym osiągnięciem w leczeniu serc jednokomorowych jest utrzymana od 5 lat około 0% śmiertelność po operacji Fontana, czyli III etapu leczenia.

W 2014 roku, wszczepiliśmy w sposób przełomowy biologiczną zastawkę typu Melody® u 5 letniego dziecka ważącego zaledwie 12 kg. Nigdy taki zabieg u tak małego dziecka nie był wykonywany na świecie. Więcej tutaj.

W 2015 roku, do kliniki kardiochirurgii trafiło 2-letnie dziecko w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jego ciała wynosiła 12,7 C. Po podłączeniu dziecka do sztucznego płucoserca (ECMO), udało się naszemu zespołowi wyprowadzić dziecko z tego stanu.

W roku 2016 dokonaliśmy przeszczepu dwóch pomp wirowych HeartWare®. Nasi pacjenci są najmłodszymi w Polsce, którzy otrzymali takie urządzenia ratujące życie. W tym samym roku, wzięliśmy udział w badaniu klinicznym nad wszczepieniem nowoczesnej biodegradowalnej zastawki płucnej Xeltis®. Na świecie 12 pacjentów otrzymało taką zastawkę, z czego 3 pacjentów zostało zoperowanych w naszej Klinice.

Przeprowadzone operacje w latach 2013-2016

  • Ilość operacji