Zespół kliniki

Zespół kardiochirurgiczny:

dr hab. med. prof. UJ Tomasz Mroczek

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

prof. dr hab. n. med. Jacek Kołcz

lek. Rafał Żurek

lek. Aleksander Szypulski

lek. Mirosława Dudyńska

Zespół Anestezjologiczny / Kardiologiczny:

lek. Jerzy Jarosz

dr n. med. Wojciech Stycuła

lek. Maria Garstka

lek. Anna Rudek-Budzyńska

Młodsi Asystenci:

lek. Mateusz Mazurkiewicz

lek. Maciej Migoń

lek. Kamil Adamczyk

lek . Julita Sacharczuk

Instrumentariuszki:

Zofia Filek
Joanna Kalemba
Katarzyna Stanisławczyk
Maria Szlomska-Piecuch
Monika Paradysz
Dorota Sterkowicz

Perfuzjoniści:

Teresa Sternadel
Piotr Sobczyk
Kamila Białek

Pielęgniarki:

Wioletta Dyrcz
Agata Kuska
Monika Miczek
Alicja Wolińska
Anna Szczelina
Bogumiła Natonek
Zofia Liptak
Agnieszka Ligęza
Elżbieta Guzik
Elżbieta Pacana
Anna Łakomy
Małgorzata Erazmus
Marzena Knych
Anna Lalik
Ewa Hudzik
Elżbieta Stanek
Renata Feliks
Łukasz Rafało
Małgorzata Jochymek
Katarzyna Barczentewicz
Dorota Domagała
Aleksandra Tręda

Pielęgniarki c.d.:

Bożena Sołtys
Beata Gubała
Jadwiga Kowalczyk
Irena Królik
Iwona Szoja
Jolanta Syrek
Monika Skalik
Magdalena Żyrkowska
Katarzyna Radwańska
Katarzyna Taras
Agnieszka Malkiewicz
Paulina Zakręcka
Renata Sikora-Nowak
Beata Włudyka
Maria Gałecka
Maria Walczak
Ewa Zwierkowska
Krzysztofa Chochlińska
Maria Sekuła
Joanna Malec
Anna Łącka
Renata Klag

Zdjęcia: Paweł Sasor