Informacje

Hospitalizacja dziecka

Przygotowanie do zabiegu

Rozpoczęcie hospitalizacji

Po rozpoznaniu wrodzonej wady serca, lekarz kardiochirurg razem z zespołem składającym się z kardiologów i anestezjologów, kwalifikuje chore dziecko do zabiegu operacyjnego. Czas przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru wady i stanu pacjenta. Dziecko powinno pojawić się w szpitalu 2-3 dni przed zabiegiem operacyjnym. Pobyt w szpitalu przed zabiegiem jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa.

W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub jakichkolwiek oznak choroby należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku poważnych zakażeń data operacji musi być przesunięta w czasie, by nie narażać chorego na dodatkowe zagrożenia. Ze względu na specyfikę oddziału, jak i zakres pełnionych funkcji, termin planowej operacji może zostać przesunięty z powodu bardzo pilnego innego zabiegu ratującego życie.

By zapewnić spokojną i przyjazną atmosferę, można zabrać do szpitala ulubione zabawki pacjenta. Zakres wiedzy dotyczącej planowanego zabiegu, którą powinno się przekazać dziecku zależy od jego stopnia dojrzałości psychicznej i możliwości zrozumienia. Należy spróbować odpowiedzieć na pytania dziecka, tak by rozwiać jego wątpliwości i obawy.

Nad prawidłowym przebiegiem leczenia dziecka czuwa fachowy personel, składający się z pielęgniarek i lekarzy. Mimo tej opieki, mały pacjent wymaga wsparcia i przygotowania do tego trudnego okresu. Podczas całego pobytu na sali intensywnego nadzoru dziecko będzie informowane, że jego najbliżsi pozostają w pobliżu oraz, że ich obecność przez cały czas nie jest możliwa. Małe dziecko może odczuwać rozstanie z rodzicami jako rodzaj kary, bądź obawiać się, iż zostało opuszczone. Dlatego ważne jest szczere uświadomienie dziecku istoty choroby oraz potrzeby odpowiedniego postępowania. Nie należy też składać dziecku niemożliwych do spełnienia obietnic.

Bez względu na wytłumaczenia i odpowiednie przygotowanie, dziecko może obawiać się procesu leczenia, jak i pobytu w szpitalu. Należy wykazać pełne zrozumienie, powiedzieć, że to całkowicie naturalne, ale nie trzeba się bać. Powinno się powtórzyć, iż nic nie będzie boleć, a także zwrócić uwagę, że po zabiegu będzie zdrowe i powróci do domu najszybciej jak to możliwe.

Zabieg operacyjny

Leczenie wady serca

Skuteczność leczenia operacyjnego zależy od współpracy pomiędzy lekarzem-chirurgiem, lekarzem-anestezjologiem, perfuzjonistami oraz pielęgniarkami.

Dziecko na sali operacyjnej zostaje znieczulone i zaintubowane, czyli wprowadza się rurkę do dróg oddechowych dziecka, która pozwoli za pomocą maszyny ( respirator ) oddychać za pacjenta. Dodatkowo zespół zakłada wkłucia do naczyń żylnych i tętniczych w celu monitorowania pacjenta i podawania leków.

W trakcie zabiegu przepływ krwi przez serce jest zmniejszony lub całkowicie zatrzymany. Sztuczne płuco-serce zapewnia odpowiednie ukrwienie wszystkich tkanek, przy równoczesnym otwarciu serca i pełnego w nie wglądu. Pozwala to na utrzymanie serca bez przepływu krwi na czas niezbędny do pełnej korekcji wady.

Niektóre zabiegi wymagają głębokiej hipotermii, czyli obniżenia temperatury ciała poniżej 20° i całkowitego zatrzymania krążenia na okres korekcji wady. Dziecko bez żadnego uszczerbku dla swojego zdrowia znosi około 60 minut całkowitego zatrzymania krążenia w hipotermii.

Po zakończeniu zabiegu operacyjnego, dziecko zostaje przyniesione na oddział intensywnej terapii.

Intensywna terapia czyli okres pooperacyjny

Intensywna terapia czyli okres pooperacyjny

Powrót do zdrowia

Pobyt w tych wysoko specjalistycznych oddziałach pozwala pacjentom na szybszy powrót do zdrowia. Sale te wyposażone są w specjalistyczne środki i urządzenia. Personel pielęgniarski i lekarski całą dobę czuwa i obserwuje dziecko. Każde łóżko posiada specjalistyczne monitory pokazujące funkcjonowanie organizmu chorego.

Bezpośrednio po zabiegu dziecko trafia na oddział Intensywnej terapii kardiochirurgicznej. W tym momencie rodzice mogą wejść, aby zobaczyć dziecko. Chirurg udziela informacji dotyczących przebiegu operacji. Do dziecka są połączone przewody, które pozwalają na podawanie leków i monitorowanie stanu pacjenta. Dziecko pozostaje zaintubowane do chwili całkowitego wybudzenia. Dodatkowo z klatki piersiowej dziecka wychodzi dren, który pozwala na odsysanie krwi w przypadku krwawienia. Jest to standardowa procedura po takich zabiegach. Podczas pobytu dziecka na salach intensywnego nadzoru możliwe są tylko kilku minutowe odwiedziny.

Pobyt na salach intensywnej opieki trwa kilka dni do kilku tygodni w zależności od ciężkości schorzenia. Następnie, po poprawie stanu dziecka, zostaje ono przeniesione na oddział kardiochirurgii. Cewniki i inne specjalistyczne materiały wykorzystywane na sali intensywnego nadzoru przed przeniesieniem są usuwane. Na salach kardiochirurgicznych rodzice pozostają przy dziecku cała dobę.

Powrót do domu

rekonwalescencja

W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia dla dziecka dotyczące jego diety, aktywności, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące w razie konieczności. Proces rekonwalescencji po zabiegach kardiochirurgicznych przebiega szybko. Po okresie 2-3 miesięcy dziecko powinno powrócić do aktywności i zachowania przed operacją.