O Klinice

Klinika

Klinika Kardiochirurgii dziecięcej znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Klinika została powołana 1 października 1980 roku. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu złożonych wad serca.

W obrębie szpitala działają kliniki Intensywnej terapii noworodków i kardiologii, z którymi nasz ośrodek ściśle współpracuje. Pozwala to na kompleksową diagnostykę naszych pacjentów oraz podnosi poziom opieki nad najbardziej chorymi dziećmi.

Zespół

Nasz zespół składa się z 5 kardiochirurgów dziecięcych, 3 rezydentów z kardiochirurgii, 4 anestezjologów, 2 kardiologów dziecięcych, 50 pielęgniarek, 7 instrumentariuszek oraz 4 perfuzjonistów. Wieloletnia współpraca tych wszystkich osób robi z naszego zespołu najbardziej doświadczony zespół w kraju.

Oddział

Całość oddziału intensywnej terapii kardiochirurgicznej doznała gwałtownego remontu w roku 2012. Na oddziale znajduje się 18 łóżek intensywnej terapii (w tym 2 separatki) oraz 7 łóżek chirurgicznych. Oddział jest wyposażony w sprzęt najnowszej generacji. Mamy dostęp do tomografu, rezonansu oraz pracowni angiograficznej.

Sale Operacyjne

Klinika Kardiochirurgii posiada 2 sale operacyjne, w tym najnowocześniejszą salę hybrydową w Europie, wybudowaną w 2015 roku.

Zespół Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym w Krakowie
Zespół Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym w Krakowie

Partnerzy i darczyńcy:

WIŚNIOWSKI logo

Kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Telefony na oddział intensywnej terapii:
+48 12 658-20-11 wew. 1224 lub 1253 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – III Piętro, Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 1635 (dyżurka lekarska) – III Piętro Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 2040 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – II Piętro Budynek B

Potrzebujesz szczegółowej informacji na temat leczonych w naszej klinice wad serca ?